7.09.1964г. – не толкова отдавна и не съвсем наскоро се ражда архитектурно-етнографският музей на открито „Етър”. Идеята принадлежи на Лазар Донков, който иска на едно място да покаже народните занаяти в автентичната им среда.

Днес в Етъра гостите на комплекса могат да видят действащи и демонстративни работилници, където функционират занаяти като грънчарство, бакърджийство, иконопис, коларо-железарство, кожухарство, сарачество. За изморените от разходката по калдаръмената уличка широко отварят врати шекерджийската работилница, предлагаща пестил – габровския шоколад – и многобройни други лакомства, а също и фурната, която надалеч разпръсква аромата на топъл симид.

Не е тайна, че в Габрово през Възраждането са живели заможни българи, чиито къщи и днес могат да се видят в Етъра – наддадените еркери, изящната дърворезба, просторните чардаци издават не само градски лукс, но и домашен уют. За туристите отваря врати една типична възрожденска къща, обзаведена според модата на XIXв., съчетала градския стил и народната традиция.

Не минава месец без Етъра да не отвори врати и за гостуващи изложби и възстановка на различни обичаи и празници – лазаруване на Лазаровден, зелени люлки на Гергьовден, венци от 77 билки и половина на Еньовден, както и станалия традиционен Международен панаир на народните занаяти, приканващ гости от цял свят да покажат майсторлък.